FAQ

Väskförbud

Polisen har 2023-11-01 beslutat att införa väskförbud på större evenemang. För Katalins del innebär förbudet att väskor större än 20x30 cm inte får tas med in i musiklokalen.

Det är inte tillåtet att ta med jackor eller större väskor in i våra salar. Väskor som är mindre än ca 20×30 cm (ungefär som ett A4-papper) går bra att ta med sig in i salen.

Lämna gärna stora väskor och ryggsäckar hemma. Om du behöver ta dessa med dig till Katalin ska de hängas in i vår bemannade garderob.

Får man ha kvar sitt bokade bord under hela kvällen?

Ja det får man, såväl puben som i konsertlokalen.

Får jag ta med min son/dotter på konserter, fast att ni har 20års gräns?

Ja, med målsman kommer man in över 13 år. (målsman är någon utav föräldrarna inte en polares brorsa som nyss fyllt 21).
Åldersgränser har införts av flera arrangörer efter 2005 då Folkhälsomyndigheten skärpte riktvärdena för höga ljudnivåer vid evenemang som är öppna för barn. Våra evenemang är inte öppna för barn under 13 år. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd står att det bör vara lägre ljudnivåer där barn under 13 år har tillträde. Detta eftersom barn är mer känsliga än vuxna vad gäller hörselskador.

Det är arrangörens skyldighet att inte tillåta barn på arrangemang där ljudnivån kommer att vara för hög. Om en verksamhetsutövare vill att barn under 13 år ska kunna besöka ett arrangemang måste denne anpassa ljudnivån efter det.

Hur länge spelar banden och vilken tid spelar banden?

Vi skriver ut ungefärlig tid då Huvudakt börjar spela på kvällen, samt ungefärlig slut tid eller längd på konserten men kan varierar från gång till gång.

Tider på Katalin
Huvudakt kl 20.00
Ca 1 - 2 timmar spelar huvudakt!

Scen-tiden är ungefärlig och avser ungefär när Huvudakt börjar spela.
Tillkommer det fler än ett band kan scentiden flyttas fram eller bakåt. Faller support bort kan scentiden skjutas bak. I den mån det är möjligt uppdateras information på hemsidan.

Vi säljer våra biljetter till huvudakt!
Support-artist kan tillkomma, falla bort eller ändras.
Biljetter återlöses inte om support akt ändras eller tages bort.

Vad är serviceavgift? Och hur mycket ligger den på?

Serviceavgift är en avgift som tilkommer med biljettköp via våran återförsäljare. Avgiften varierar beroende på vart ni köper biljetten.

Kan man boka bord i konsertlokalen?

Det varierar beroende på artist och genre. T.ex. till hårdrock är det inte så många som vill sitta och äta men som till Jazz är det ju jättemysigt att sitta ner och förtära en elegant middag. Boka bord på info@katalin.com eller 018-140680.

Ingår mat och dryck i biljettpriserna?

Det skulle vara jätte trevligt, men tyvärr ingår inte mat i biljettpriserna. Om inget annat står.

Får man ta med sig djur in i restaurangen eller på uteserveringen?

Även fast erat husdjur kanske är jätte snällt vill vi att alla ska känna sig trygga hos oss, så vi har valt att avstå från djur hos oss. Mysa och gosa får ni göra hemma.

Får jag tillbaka mina pengar om konserten ställs in?

Ja, Vid inställt evenemang återköps biljetten under en månad efter det att konserten skulle ha ägt rum. Efter denna månad är återköp inte längre möjligt. Serviceavgiften återbetalas ej. Kontakta din biljettleverantör för mer information.

Observera att vi säljer våra biljetter till huvudakt.
Supportakt kan med andra ord tillkomma eller falla bort.
Biljetter återbetalas endast då huvudakt ställer in konsert.

Biljettpriset återbetalas – serviceavgiften återbetalas ej. Detta då det är den betalning som tillfaller biljettleverantören för att distribuera biljetter för arrangörens räkning. Tjänsten består av det administrativa arbete som hör till biljettdistribution över Internet, telefon och ombud; detta innefattar allt från förberedelser i systemet såsom arenaskisser och platstilldelning till själva bokningsprocessen och tillhandahållandet av biljetten. När ett evenemang ställs in är allt detta arbete redan gjort – dessutom tillkommer ytterligare en mängd administration för att genomföra alla återbetalningar.

Bordsbokning i puben

I puben har vi "drop in" under 10 personer.
Över 10 personer ska man förbeställa maten 3 dagar innan ankomst.
Välkomna

Var köper jag biljetter?

Våra biljetter säljs i första hand online via vår hemsida. Vi använder oss främst av Tickster som biljettsystem men andra biljettsystem förekommer också på vissa konserter. Utgå alltid från vår hemsida för att handla av officiella och korrekta återförsäljare.

Biljetter via tickster kan även köpas över telefon 0771-47 70 70 öppet måndag till fredag mellan klockan 10:00-17:00.
Ticksters Kundservice: support@tickster.com

Biljetter kan även köpas i entrén på konsertdagen såvida det inte är utsålt. Var ute i god tid!